top of page

KÜLASTAMISE KORD

1. Farmi territooriumile sisenemise ja seal külastajana viibimise õiguse annab pääse, mis tuleb säilitada külastusaja lõpuni.
 

2. Kuni 8-aastased lapsed tohivad farmi külastada ainult koos vähemalt 14-aastase saatjaga.
 

3. Pääse annab külastajale õiguse viibida farmi külastajatele ette nähtud piirkonnas kuni ametlikult kehtestatud külastuspäeva lõpuni.
 

4. Farmi külastajatel on ilma eritasuta lubatud pildistada ja filmida, kui nad ei välju selleks külastajatele ette nähtud piirkonnast ega riku muid külastamise korra nõudeid. Drooni kasutamine ei ole lubatud.
 

5. Farmi külastajatel on keelatud:

* loomade häirimine (tagaajamine, jooksmine, kisamine) ja toitmine enda poolt kaasa toodud toiduga (v.a. toitmine, mis on farmi poolt korraldatud);

* tuua kaasa kasse, koeri ja muid lemmikloomi, õhupalle ja lendavaid seadmeid (droone jmt);

* ületada aedikuid või ronida nende peale;

* viibida farmi territooriumil alkoholi- või narkojoobes;

* suitsetada territooriumil (v.a kohtades, mis on farmi poolt selleks määratud);

* rikkuda farmi inventaari ja taimi ning loopida maha prügi.
 

6. Külastamise kord on täitmiseks kohustuslik kõigile Alpakafarmi

territooriumi külastajatele.

PIKNIKUPLATSI KASUTAJA
MEELESPEA

1. Igal piknikulisel peab olema farmi sissepääsupilet.
 

2. Pärast farmi sulgemist võib farmis viibida kuni eelnevalt kooskõlastatud ajani.
 

3. Farmi territooriumil ei ole lubatud lõkke tegemine ega viibimine purjus olekus.
 

4. Suitsetamine on lubatud ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.
 

5. Pikniku lõpus tuleb plats koristada ja prügi panna prügikasti.
 

6. Pikniku järel peavad olema piknikuplats, ehitised ja farmi inventar samas seisukorras kui enne üritust. Juhul kui üritusega kahjustatakse farmi vara, peab pikniku kontaktisik kohe informeerima farmi omanikku (telefon: +372 58121151) ja tagama puuduste kõrvaldamise omal kulul, kui eraldi ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

bottom of page